FOXPRO vabilica SHOCKWAVE

  • FOXBANG – sa aktivacijom ove opcije u trenutku pucnja automatski se uključuje unapred programirana funkcija kao što su gašenje zvuka ili pokretnog mamca
  • FOXMOTION – ova tehnologija zvukova predstavlja najprirodniji glas a prelazom sa jednog zvučnika na drugi
  • FOXFUSION – je kombinacija i sastavljanja dva raličita zvuka istovremeno
  • FOXPITCH – sa ovom tehnologijom postoji mogućnost za manipulaciju visine tona zvukova


This contact form is available only for logged in users.

ULOGUJ SE / REGISTRUJTE SE