FOXPRO X 24 digitalna vabilica

  • FOXBANG – sa aktivacijom ove opcije u trenutku pucnja automatski se uključuje unapred programirana funkcija kao što su gašenje zvuka ili pokretnog mamca
  • FOXMOTION – ova tehnologija zvukova predstavlja najprirodniji glas a prelazom sa jednog zvučnika na drugi
  • FOXDATA – aktivacijom ove tehnologije sačuvamo važne informacije, podataka kao što su : temperatura, vlažnost vazduha, stanje meseca, vreme. Ovi podaci će nam biti u korist u lovu, pošto imaćemo kontrolu u kretanje divljači.
  • FOXCAST – sa ovom tehnologijom puštamo unapred izabranu zvučnu sekvenciju
  • AUTO ZVUK – automatski pojačava i modifikuje jačinu zvuka.

Vabilica sadrži Li-Ionske baterije sa punjačem.


This contact form is available only for logged in users.

ULOGUJ SE / REGISTRUJTE SE