TESTOVI UREĐAJA

Testovi i detaljan opis Pulsar i Yukon opreme